MENGINGAT MATI

25-Mar-2023 | Allah ta'ala berfirman : Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu ( QS Al Jumu'ah : 8 ) Di antara manusia ada yang jarang menginga

CINTA ALLOH TAALA PADA HAMBA

25-Mar-2023 | Allah ta'ala berfirman : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur ( QS as shaf : 4 ) Allah ta'ala berfirman : Sesungguhnya Allah mencintai oran

KECINTAAN RUBAYYI BINTI MUAWIDZ RA PADA ISLAM

25-Mar-2023 | Rubayyi binti Mu'awid r.a adalah seorang Shahabiyah ansor yang sering ikut dalam peperangan, membantu mengobati para Mujahid Islam yang terluka , mengangkat orang-orang yang pingsan dan mengurus para

SUNAN GUNUNG JATI

23-Mar-2023 | Prabu Siliwangi sebagai raja terakhir dari Kerajaan Pajajaran. Prabu siliwangi merupakan seorang raja yang sangat adil dan bijaksana , beliau sangat mencintai rakyat dan sangat dicintai rakyat beliau

SUNAN MURIA

23-Mar-2023 | Hasil perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak telah dikaruniai seorang Putra yang diberi nama Raden Umar Said beliaulah yang kemudian terkenal dengan Sunan Muria. Walaupun lat

SUNAN KUDUS

23-Mar-2023 | Hasil perkawinan Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dengan Putri Kamboja dikaruniai tiga orang Putra yakni Maulana Ishak , Raden Rahmat (Sunan Ampel) dan Raden Santri. Sebagaimana kedua saudaranya Ra

SYECH MAULANA MALIK IBRAHIM

23-Mar-2023 | Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi,silsilah keturunannya berasal dari Zainul Abidin Ibn Sayyidina Hasan IBN Ali Ibn Abi Tholib . Silsilah keturunan Maulana

NAHDLATUL ULAMA

22-Mar-2023 | Nahdlatul Ulama ( NU ) berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dengan pemimpin umumnya KH Hasyim Asy'ari. Latar belakang di dirikannya organisasi NU adalah : 1.Semakin meluasnya paham-paham keislaman d

MUHAMMADIYAH

22-Mar-2023 | Perkumpulan Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 ( 8 Dzulhijjah 1330 H ). Pendirinya adalah KH Ahmad Dahlan. Latar belakang didirikannya Muhammadiyah adalah: 1. Adanya praktek-praktek

KEUTAMAAN MENAHAN AMARAH

21-Mar-2023 | Allah ta'ala berfirman; Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas Langit Dan Bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang m